Konkurs 2019

REGULAMIN KONKURSU FESTIWALOWEGO (2019)


Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Sztuka Teatr w Bielsku-Białej przy współpracy z Polskim Radiem Katowice SA i redakcją miesięcznika Jazz Forum.Celem Konkursu jest promocja nowych projektów muzyki jazzowej.Konkurs ma formułę otwartą bez limitu wieku wykonawców.Przebieg Konkursu jest dwustopniowy i składa się z: eliminacji do Konkursu oraz finału Konkursu prowadzącego do wyłonienia zdobywcy Nagrody Głównej.Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu następuje w terminie do dnia 08 lutego 2019 r.Zgłoszenie do Konkursu odbywa się na podstawie: wypełnionej karty zgłoszenia do konkursu (karta-zgloszenia-do-konkursu) i materiału muzycznego w postaci zapisu trzech dowolnych utworów jazzowych o łącznym czasie nie przekraczającym 30 min., na nośniku w formie płyty CD.Zgłoszenie wraz z materiałem muzycznym należy przesłać na adres: Stowarzyszenie Sztuka Teatr, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 5/320; z dopiskiem: Bielska Zadymka Jazzowa – Konkurs. Datą zgłoszenia jest data doręczenia przesyłki. Obowiązuje zgodność podanego składu osobowego na karcie zgłoszenia ze składem wykonawców w zarejestrowanym materiale muzycznym.Na podstawie nadesłanych w terminie zgłoszeń Komisja Kwalifikacyjna dokona wyłonienia finalistów, którzy o wyborze zostaną powiadomieni przez Organizatora do dnia 14 lutego 2019 r.Zakwalifikowani do finału Konkursu wykonawcy zaprezentują swoje programy 3 marca 2019 r. w Bielsku-Białej.Organizator gwarantuje uczestnikom koncertów finałowych zakwaterowanie i wyżywienie, bez zwrotu kosztów podróży; a także obsługę techniczną i akustyczną.Występy finałowe oceniać będzie specjalnie powołane Jury, które z grona finalistów wyłoni laureata Nagrody Głównej.Nagrodą Główną w Konkursie jest: – nagroda artystyczna Stowarzyszenia Sztuka Teatr – statuetka „Aniołka Jazzowego 2019”; – udział w 20-ej jubileuszowej edycji Festiwalu LOTOS Jazz Festival – Bielska Zadymka Jazzowa w dniu 4.03.2019 r.; – nagranie materiału na płytę podczas koncertu w studiu Radia Katowice; – wydanie 1500 egz. płyty z nagrania koncertu w studiu Radia Katowice; – promocja płyty w Jazz Forum i Radiu Katowice; – dystrybucja 1200 sztuk płyty za pośrednictwem Jazz Forum; – oddanie 250 sztuk płyty do dyspozycji zespołu (50 sztuk przeznaczone zostanie na promocję Festiwalu).Organizator dopuszcza możliwość przyznania nagród dodatkowych ufundowanych przez sponsorów Festiwalu.Występy finalistów oraz laureata Nagrody Głównej w ramach Festiwalu i rejestrowanego koncertu w Radiu Katowice odbywają się na zasadach nieodpłatnych.Ostateczna interpretacja przepisów Regulaminu należy do Organizatora Konkursu, a osobami upoważnionymi do składania oświadczeń woli w zakresie interpretacji Regulaminu i rozstrzygania zgłoszonych pisemnie kwestii spornych mogących wyniknąć w trakcie przebiegu Konkursu są: Jerzy Batycki – Prezes Stowarzyszenia Sztuka Teatr  i Dyrektor Festiwalu (batycki@zadymka.pl)oraz Andrzej M. Herman – członek RadyProgramowej Festiwalu (lawjazz@zadymka.pl).

Możesz zarządzać blogiem i tworzyć posty na opublikowanej witrynie. Po prostu, zaloguj się używając konta Wix.0 wyświetlenia

NASI PARTNERZY

1.png
3.png

© 2020 LOTOS JAZZ FESTIWAL ZADYMKA JAZZOWA