top of page
tlo_jazz.png

 RONDO 

JAZZU

wyd_2.jpg

25. júna 2021

Bielsko-Biała je dôležitým komunikačným uzlom na jazzovej mape sveta. Za posledných 30 rokov toto mesto hostilo takmer všetkých popredných svetových jazzových hudobníkov (takmer 2000 hudobníkov zo všetkých kontinentov). Okrem prezentovania jazzových hviezd sa Zadymka od začiatku snaží iniciovať spoluprácu medzi mladými hudobníkmi a podporovať ich rozvoj. Už 20 rokov organizuje súťaž, ktorej cenou je vydanie a propagácia debutového albumu. Teraz, odvolávajúc sa na tradíciu mesta, ktoré bolo historicky miestom spolužitia troch kultúr: poľskej, nemeckej a židovskej, chceme túto tradíciu preniesť do univerzálneho jazyka jazzu . 

Projekt odkazuje na tradíciu mesta, ktorého identita sa historicky formovala na mieste, kde sa stretávali tri kultúry: poľská, nemecká a židovská. V rámci Zadymka Jazzowa pozývame mladých hudobníkov z týchto troch krajín, aby spoločne pripravili Záverečný koncert. Navrhujeme, aby sa Radio Katowice stalo patrónom tohto projektu . 

bottom of page