top of page

Tlačové materiály na stiahnutie.

 

Sú rozdelené na Katalógy s fotografiami, logotypom festivalu, textovými materiálmi a plagátom . 

bottom of page