PROTOKÓŁ

Jury

Konkursu Festiwalowego

„LOTOS JAZZ FESTIVAL - 23. Bielskiej Zadymki Jazzowej”

 

z dnia 8 maja 2021 r.

 

 

Jury Konkursu Festiwalowego „LOTOS JAZZ FESTIVAL – 23. BIELSKA ZADYMKA JAZZOWA” w składzie :

 

 1. Jan Ptaszyn Wróblewski  – Przewodniczący;

 2. Paweł Tomaszewski

 3. Piotr Wojtasik

 4. Andrzej Zieliński

 5. Grzegorz Zmuda

 6. Andrzej M. Herman – sekretarz Jury –

 

 • po wysłuchaniu w dniu 8 maja 2021 r. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia Katowice koncertów konkursowych następujących Finalistów:

 

JAH Trio

Jan Jarecki – fortepian

Michał Aftyka – kontrabas

Marcin Sojka - perkusja

 

Joaquin Martines Sosa

Joaquin Martines Sosa – klarnet

Mateusz Kaszuba – fortepian

Aniel Someillan Galarraga - kontrabas

Peter Somos – perkusja

 

Michał Kaczmarczyk Trio

Michał Kaczmarczyk – gitara

Bartek Kucz – kontrabas

Maciej Burzyński – perkusja

 

postanowiło :

 

przyznać Nagrodę Główną Dwudziestego Jubileuszowego Konkursu Festiwalu „Lotos Jazz Festival – 23.Bielska Zadymka Jazzowa” – którą stanowi :

 

 • nagroda artystyczna Stowarzyszenia Sztuka Teatr – statuetka „aniołka jazzowego 2021” ufundowana przez Głównego Sponsora Festiwalu – Grupę LOTOS S.A.;

 • udział w 23 edycji Festiwalu LOTOS JAZZ FESTIVAL - Bielska Zadymka Jazzowa w dniu 27 czerwca 2021 r.;

 • nagranie materiału na płytę podczas koncertu finału Konkursu w studiu Radia Katowice;

 • wydanie 1500 egz. płyty z nagrania koncertu w studiu Radia Katowice;

 • promocja płyty w Jazz Forum i Radiu Katowice;

 • dystrybucja 1200 sztuk płyty za pośrednictwem Jazz Forum; z oddaniem 250 sztuk płyty do dyspozycji zespołu -

 

Zespołowi :  Joaquin Martines Sosa

 

w składzie:

Joaquin Martines Sosa – klarnet

Mateusz Kaszuba – fortepian

Aniel Someillan Galarraga - kontrabas

Peter Somos – perkusja

 

Jednocześnie Jury postanowiło przyznać Wyróżnienie dla Michała Aftyki – kontrabasisty Zespołu JAH Trio i wraz z Wyróżnieniem zaprosić Artystę na najbliższą edycję Festiwalu w dniach 23.06. – 27.06. 2021 r.

 

Katowice, dnia 8 maja 2021 r.

 

 Dyskusja oraz oddanie głosów przez wszystkich Jurorów odbyło się przy wykorzystaniu środków komunikacji audiowizualnej on-line, z podpisaniem protokołu przez obecnych  miejscu koncertów finałowych członków Jury: Pawła Tomaszewskiego, Grzegorza Zmudy i Andrzeja M. Hermana.

REGULAMIN

KONKURSU FESTIWALOWEGO (2020)

KONKURS „LOTOS Jazz Festival 23. Bielskiej Zadymki Jazzowej” REGULAMIN KONKURSU FESTIWALOWEGO (2021) 1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Sztuka Teatr w Bielsku-Białej przy współpracy z Polskim Radiem Katowice SA i redakcją miesięcznika Jazz Forum. 2. Celem Konkursu jest promocja nowych projektów muzyki jazzowej. 3. Konkurs ma formułę otwartą bez limitu wieku wykonawców. 4. Przebieg Konkursu jest dwustopniowy i składa się z: eliminacji do Konkursu oraz Finału Konkursu prowadzącego do wyłonienia zdobywcy Nagrody Głównej. 5. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu następuje w terminie do dnia 9 kwietnia 2021 r. 6. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się na podstawie: wypełnionej karty zgłoszenia do konkursu (karta-zgloszenia-do-konkursu) i materiału muzycznego w postaci zapisu trzech dowolnych utworów jazzowych o łącznym czasie nie przekraczającym 30 min.: na nośniku w formie płyty CD lub pen-drive. Organizator dopuszcza możliwość przesłania materiału muzycznego w postaci pliku dźwiękowego kanałem WeTransfer w formacie .wave lub .flac (ewentualnie w formacie .mp3 przy minimalnym próbkowaniu 320), na adres mailowy: konkurs@zadymka.pl. Zgłoszenie materiału muzycznego w takiej postaci musi zostać poprzedzone przesłaniem na powyższy adres mailowy skanu wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia zawierającej ponadto unikalne oznaczenie przesłanego plików dźwiękowych (tytuły). 7. Zgłoszenie wraz z materiałem muzycznym (na nośniku w formie płyty CD lub pendrive) należy przesłać na adres: Stowarzyszenie Sztuka Teatr, 43-300 BielskoBiała, ul. Mostowa 5/320; z dopiskiem: Bielska Zadymka Jazzowa – Konkurs; zaś w postaci pliku dźwiękowego kanałem WeTransfer – na adres mailowy: konkurs@zadymka.pl. Datą zgłoszenia jest data doręczenia przesyłki pocztowej bądź umieszczenia na serwerze Organizatora przesyłki przesłanej droga elektroniczną. 8. Obowiązuje zgodność podanego składu osobowego na karcie zgłoszenia ze składem wykonawców w zarejestrowanym materiale muzycznym. 9. Na podstawie nadesłanych w terminie zgłoszeń Komisja Kwalifikacyjna dokona wyłonienia finalistów, którzy o wyborze zostaną powiadomieni przez Organizatora do dnia 23 kwietnia 2021 r. 10.Zakwalifikowani do finału Konkursu wykonawcy zaprezentują swoje programy w Studiu Koncertowym Polskiego Radia Katowice w dniu 8 maja 2021 r. Organizator zastrzega, iż każdy z finalistów winien przygotować materiał o obszerności czasowej wypełniającej płytę CD (co najmniej 45 minut). Zaprezentowane programy zostaną zarejestrowane, zaś zarejestrowany materiał zostanie przekazany finalistom z prawem do wykorzystania. 11.Zwycięzcy Finału Konkursu Organizator daje uprawnienie ostatecznej akceptacji nagranego materiału w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2021 roku. Akceptacja materiału wymaga przesłania oświadczenia mailem na adres: ciaston@radio.katowice.pl. Uchybienie powyższemu terminowi uprawniać będzie Organizatora do przystąpienia do produkcji nagrania obejmującego wcześniej zarejestrowany materiał. 12.Organizator gwarantuje uczestnikom koncertów finałowych zakwaterowanie i wyżywienie, bez zwrotu kosztów podróży; a także obsługę techniczną i akustyczną. 13.Występy finałowe oceniać będzie specjalnie powołane Jury, które z grona finalistów wyłoni laureata Nagrody Głównej. 14.Nagrodą Główną w Konkursie jest: – nagroda artystyczna Stowarzyszenia Sztuka Teatr – statuetka „Aniołka jazzowego 2021”; – udział w 23-ej edycji Festiwalu LOTOS Jazz Festival – Bielska Zadymka Jazzowa w dniu 27.06.2021 r.; – nagranie materiału na płytę podczas koncertu finału Konkursu w studiu Radia Katowice; – wydanie 1500 egz. płyty z nagrania koncertu w studiu Radia Katowice; – promocja płyty w Jazz Forum i Radiu Katowice; – dystrybucja 1200 sztuk płyty za pośrednictwem Jazz Forum; – oddanie 250 sztuk płyty do dyspozycji zespołu (50 sztuk przeznaczone zostanie na promocję Festiwalu). 15.Organizator dopuszcza możliwość przyznania nagród dodatkowych ufundowanych przez sponsorów Festiwalu. 16.Występy finalistów oraz laureata Nagrody Głównej w ramach Festiwalu i rejestrowanego koncertu w Radiu Katowice odbywają się na zasadach nieodpłatnych. Ostateczna interpretacja przepisów Regulaminu należy do Organizatora Konkursu, a osobami upoważnionymi do składania oświadczeń woli w zakresie interpretacji Regulaminu i rozstrzygania zgłoszonych pisemnie kwestii spornych mogących wyniknąć w trakcie przebiegu Konkursu są: Jerzy Batycki – Prezes Stowarzyszenia Sztuka Teatr i Dyrektor Festiwalu (batycki@zadymka.pl) oraz Andrzej M. Herman – członek Rady Programowej Festiwalu (lawjazz@zadymka.pl).

REGULAMIN KONKURSU FESTIWALOWEGO (2021)

 

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Sztuka Teatr w Bielsku-Białej przy współpracy z Polskim Radiem Katowice SA i redakcją miesięcznika Jazz Forum.

2. Celem Konkursu jest promocja nowych projektów muzyki jazzowej.

3. Konkurs ma formułę otwartą bez limitu wieku wykonawców.

4. Przebieg Konkursu jest dwustopniowy i składa się z: eliminacji do Konkursu oraz Finału Konkursu prowadzącego do wyłonienia zdobywcy Nagrody Głównej.

5. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu następuje w terminie do dnia 9 kwietnia 2021 r.

6. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się na podstawie: wypełnionej karty zgłoszenia do konkursu (karta-zgloszenia-do-konkursu) i materiału muzycznego w postaci zapisu trzech dowolnych utworów jazzowych o łącznym czasie nie przekraczającym 30 min.: na nośniku w formie płyty CD lub pen-drive. Organizator dopuszcza możliwość przesłania materiału muzycznego w postaci pliku dźwiękowego kanałem WeTransfer w formacie .wave lub .flac (ewentualnie w formacie .mp3 przy minimalnym próbkowaniu 320), na adres mailowy: konkurs@zadymka.pl. Zgłoszenie materiału muzycznego w takiej postaci musi zostać poprzedzone przesłaniem na powyższy adres mailowy skanu wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia zawierającej ponadto unikalne oznaczenie przesłanego plików dźwiękowych (tytuły).

7. Zgłoszenie wraz z materiałem muzycznym (na nośniku w formie płyty CD lub pendrive) należy przesłać na adres: Stowarzyszenie Sztuka Teatr, 43-300 BielskoBiała, ul. Mostowa 5/320; z dopiskiem: Bielska Zadymka Jazzowa – Konkurs; zaś w postaci pliku dźwiękowego kanałem WeTransfer – na adres mailowy: konkurs@zadymka.pl. Datą zgłoszenia jest data doręczenia przesyłki pocztowej bądź umieszczenia na serwerze Organizatora przesyłki przesłanej droga elektroniczną.

8. Obowiązuje zgodność podanego składu osobowego na karcie zgłoszenia ze składem wykonawców w zarejestrowanym materiale muzycznym.

9. Na podstawie nadesłanych w terminie zgłoszeń Komisja Kwalifikacyjna dokona wyłonienia finalistów, którzy o wyborze zostaną powiadomieni przez Organizatora do dnia 23 kwietnia 2021 r.

10.Zakwalifikowani do finału Konkursu wykonawcy zaprezentują swoje programy w Studiu Koncertowym Polskiego Radia Katowice w dniu 8 maja 2021 r. Organizator zastrzega, iż każdy z finalistów winien przygotować materiał o obszerności czasowej wypełniającej płytę CD (co najmniej 45 minut). Zaprezentowane programy zostaną zarejestrowane, zaś zarejestrowany materiał zostanie przekazany finalistom z prawem do wykorzystania. 11.Zwycięzcy Finału Konkursu Organizator daje uprawnienie ostatecznej akceptacji nagranego materiału w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2021 roku. Akceptacja materiału wymaga przesłania oświadczenia mailem na adres: ciaston@radio.katowice.pl. Uchybienie powyższemu terminowi uprawniać będzie Organizatora do przystąpienia do produkcji nagrania obejmującego wcześniej zarejestrowany materiał.

12.Organizator gwarantuje uczestnikom koncertów finałowych zakwaterowanie i wyżywienie, bez zwrotu kosztów podróży; a także obsługę techniczną i akustyczną. 13.Występy finałowe oceniać będzie specjalnie powołane Jury, które z grona finalistów wyłoni laureata Nagrody Głównej.

14.Nagrodą Główną w Konkursie jest: – nagroda artystyczna Stowarzyszenia Sztuka Teatr – statuetka „Aniołka jazzowego 2021”; – udział w 23-ej edycji Festiwalu LOTOS Jazz Festival – Bielska Zadymka Jazzowa w dniu 27.06.2021 r.; – nagranie materiału na płytę podczas koncertu finału Konkursu w studiu Radia Katowice; – wydanie 1500 egz. płyty z nagrania koncertu w studiu Radia Katowice; – promocja płyty w Jazz Forum i Radiu Katowice; – dystrybucja 1200 sztuk płyty za pośrednictwem Jazz Forum; – oddanie 250 sztuk płyty do dyspozycji zespołu (50 sztuk przeznaczone zostanie na promocję Festiwalu).

15.Organizator dopuszcza możliwość przyznania nagród dodatkowych ufundowanych przez sponsorów Festiwalu.

16.Występy finalistów oraz laureata Nagrody Głównej w ramach Festiwalu i rejestrowanego koncertu w Radiu Katowice odbywają się na zasadach nieodpłatnych. Ostateczna interpretacja przepisów Regulaminu należy do Organizatora Konkursu, a osobami upoważnionymi do składania oświadczeń woli w zakresie interpretacji Regulaminu i rozstrzygania zgłoszonych pisemnie kwestii spornych mogących wyniknąć w trakcie przebiegu Konkursu są: Jerzy Batycki – Prezes Stowarzyszenia Sztuka Teatr i Dyrektor Festiwalu (batycki@zadymka.pl) oraz Andrzej M. Herman – członek Rady Programowej Festiwalu (lawjazz@zadymka.pl).