top of page
Plakat samo tło.jpg

REGULAMIN KONKURSU FESTIWALOWEGO (2023)

 1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Sztuka Teatr w Bielsku-Białej przy współpracy z Polskim Radiem Katowice S.A. i redakcją miesięcznika Jazz Forum.

 2. Celem Konkursu jest promocja nowych projektów muzyki jazzowej.

 3. Konkurs ma formułę otwartą bez limitu wieku wykonawców.

 4. Przebieg Konkursu jest dwustopniowy i składa się z: eliminacji do Konkursu oraz Finału Konkursu prowadzącego do wyłonienia zdobywcy Nagrody Głównej.

 5. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu następuje w terminie do dnia 8 maja 2023 r.

 6. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się na podstawie: wypełnionej karty zgłoszenia do konkursu (karta-zgloszenia-do-konkursu) i materiału muzycznego w postaci zapisu trzech dowolnych utworów jazzowych o łącznym czasie nie przekraczającym 30 min.: na nośniku w formie płyty CD lub pen-drive. Organizator dopuszcza możliwość przesłania materiału muzycznego w postaci pliku dźwiękowego kanałem WeTransfer w formacie .wave lub .flac (ewentualnie w formacie .mp3 przy minimalnym próbkowaniu 320), na adres mailowy: konkurs@zadymka.pl. Zgłoszenie materiału muzycznego w takiej postaci musi zostać poprzedzone przesłaniem na powyższy adres mailowy skanu wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia zawierającej ponadto unikalne oznaczenie przesłanych plików dźwiękowych (tytuły).

 7. Zgłoszenie wraz z materiałem muzycznym (na nośniku w formie płyty CD lub pendrive) należy przesłać na adres: Stowarzyszenie Sztuka Teatr, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Gazownicza 9; z dopiskiem: Bielska Zadymka Jazzowa – Konkurs; zaś w postaci pliku dźwiękowego kanałem WeTransfer – na adres mailowy: konkurs@zadymka.pl. Datą zgłoszenia jest data doręczenia przesyłki pocztowej bądź umieszczenia na serwerze Organizatora przesyłki przesłanej droga elektroniczną.

 8. Obowiązuje zgodność podanego składu osobowego na karcie zgłoszenia ze składem wykonawców w zarejestrowanym materiale muzycznym.

 9. Na podstawie nadesłanych w terminie zgłoszeń Komisja Kwalifikacyjna dokona wyłonienia finalistów, którzy o wyborze zostaną powiadomieni przez Organizatora do dnia 27 maja 2023 r.

 10. Zakwalifikowani do finału Konkursu wykonawcy zaprezentują swoje programy w Studiu Koncertowym Polskiego Radia Katowice w dniu 12 czerwca 2022 r. Organizator zastrzega, iż każdy z finalistów winien przygotować materiał o obszerności czasowej wypełniającej płytę CD (co najmniej 45 minut). Zaprezentowane programy zostaną zarejestrowane, zaś zarejestrowany materiał zostanie przekazany finalistom z prawem do wykorzystania.

 11. Zwycięzcy Finału Konkursu Organizator daje uprawnienie ostatecznej akceptacji nagranego materiału w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2023 roku. Akceptacja materiału wymaga przesłania oświadczenia mailem na adres: ciaston@radio.katowice.pl. Uchybienie powyższemu terminowi uprawniać będzie Organizatora do przystąpienia do produkcji nagrania obejmującego wcześniej zarejestrowany materiał.

 12. Organizator gwarantuje uczestnikom koncertów finałowych zakwaterowanie i wyżywienie, bez zwrotu kosztów podróży; a także obsługę techniczną i akustyczną. 13.Występy finałowe oceniać będzie specjalnie powołane Jury, które z grona finalistów wyłoni laureata Nagrody Głównej.

 13. Nagrodą Główną w Konkursie jest:
  – nagroda artystyczna Stowarzyszenia Sztuka Teatr  – statuetka „Aniołka 
     jazzowego 2023”;
  – udział w 26-ej edycji Festiwalu ORLEN Jazz Festival – Bielska Zadymka
     Jazzowa w 2024 r.(data do ustalenia);
  – nagranie materiału na płytę podczas koncertu finału Konkursu w studiu Radia
     Katowice;
  – wydanie 1500 egz. płyty z nagrania koncertu w studiu Radia Katowice;
  – promocja płyty w Jazz Forum i Radiu Katowice;
  – dystrybucja 1200 sztuk płyty za pośrednictwem Jazz Forum;
  – oddanie 250 sztuk płyty do dyspozycji zespołu (50 sztuk przeznaczone zostanie
     na promocję Festiwalu).

 14. Organizator dopuszcza możliwość przyznania nagród dodatkowych ufundowanych przez sponsorów Festiwalu.

 15. Występy finalistów oraz laureata Nagrody Głównej w ramach Festiwalu i rejestrowanego koncertu w Radiu Katowice odbywają się na zasadach nieodpłatnych.

 16. Ostateczna interpretacja przepisów Regulaminu należy do Organizatora Konkursu, a osobą upoważnioną do składania oświadczeń woli w zakresie interpretacji Regulaminu i rozstrzygania zgłoszonych pisemnie kwestii spornych mogących wyniknąć w trakcie przebiegu Konkursu jest: Jerzy Batycki – Prezes Stowarzyszenia Sztuka Teatr i Dyrektor Naczelny i Artystyczny Festiwalu (batycki@zadymka.pl).|

  Dotychczasowi laureaci Nagrody Głównej Konkursu:

Blue Mind Quartet 2002

Raminiak-Garbowski-Gradziuk Trio 2003

Timeless 2004

Kaczmarczyk-Barański-Dobrowolski Trio 2005

Tomaszewski-Święs-Dobrowolski 2006

Maciej Obara Trio 2007

Michał Wierba Quintet 2008

Witold Janiak Mainstreet Quartet 2009

Outbreak Quartet 2010

Wojciech Myrczek 2010

Atom String Quartet 2011

Interplay Jazz Duo 2012

Lichtański Sound Lab 2013

Bartosz Dworak Quartet 2014

Weezdob Collective 2015

Global Schwung Quintet 2016

Adam Jarzmik Quintet 2017

Dominik Kisiel Exploration Quartet 2018

Andrzej Kowalski Quartet 2019

Krzysztof Baranowski Trio 2020

Joaquin Sosa 2021

Horntet 2022

PROTOKÓŁ

z przebiegu pierwszego etapu Konkursu

„Orlen Jazz Festiwal XXV Bielskiej Zadymki Jazzowej”

W wymaganym Regulaminem terminie do 8 maja do organizatorów nadeszło 27 zgłoszeń. Spośród nadesłanych w terminie zgłoszeń Komisja Kwalifikacyjna w składzie: prof. Andrzej Zubek – przewodniczący, Grzegorz Zmuda (Radio Katowice), Marta Kula (Radio 357) i Andrzej Kucybała (Stowarzyszenie Sztuka Teatr), dokona wyłonienia finalistów, którzy o wyborze zostaną powiadomieni przez Organizatora do dnia 27 maja 2023 r.​ Zakwalifikowani do finału Konkursu wykonawcy zaprezentują swoje programy w Studiu Koncertowym Polskiego Radia Katowice w dniu 12 czerwca 2023 r. Organizator zastrzega, iż każdy z finalistów winien przygotować materiał o obszerności czasowej wypełniającej płytę CD (co najmniej 45 minut). Zaprezentowane programy zostaną zarejestrowane, zaś zarejestrowany materiał zostanie przekazany finalistom z prawem do wykorzystania. Laureat Nagrody Głównej będzie miał do dyspozycji Studio na dogrywki w dniu 13 czerwca 2023 roku.


Zgłoszenia przyjęte do następnego etapu Konkursu
(alfabetycznie):
1. ABSTRACT HARMONY SOUNDS
2. AZZTRONAUCI
3. BĄKOWSKA-ZHUROVA DUO
4. DANEK PANEK MAŃKOWSKI
5. DANEK PANEK MAŃKOWSKIRTET
6. HANIA DEREJ QUINTET
7. HANIA DEREJ QUINTET
8. JARECKIJAZZ OCTET
9. JOPEK KLEMENSIEWICZ
10. KAROLINA BŁACHNIA QUARTET
11. KNOW MATERIAL
12. KORNEL BYZIA TRIO
13. KOSMOS
14. LEWCZUK JAZZ SESSION
15. LUKA MAZUR QUARTET
16. MARTA RUBIK QUINTET
17. MICHAŁ AFTYKA QUINTET
18. MIKOŁAJ KANIEWSKI TRIO
19. OLA PRZEWOŹNIAK QUINTET
20. OSTANIEC
21. PAWEŁ KRAWIEC QUARTET
22. PIOTR ANDRZEJEWSKI TRIO
23. PRODUCT MAY CONTAIN
24. SLAWIA DIXIELAND BAND
25. SOFIIA MATVIIV SEXTET
26. STORK AND THE ANCYMONS
27. ŻÓŁTOWSKI SEKSTET


Bielsko-Biała, 15.05.2023 r.
Protokół podpisał Dyrektor festiwalu
Jerzy Batycki

PROTOKÓŁ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

PIERWSZEDO ETAPU KONKURSU

ORLEN JAZZ FESTIWAL 25. BIELSKA ZADYMKA JAZZOWA

z dnia 27 maja 2023 r.

 

Komisja kwalifikacyjna Konkursu w składzie :

1. prof. Andrzej Zubek – przewodniczący

2. Grzegorz Zmuda (Radio Katowice)

3. Marta Kula (Radio 357)

4. Andrzej Kucybała (Stowarzyszenie Sztuka Teatr)

- po przesłuchaniu nadesłanych w regulaminowym terminie dwudziestu siedmiu materiałów muzycznych postanowiła :

zakwalifikować do Finału Konkursu następujących wykonawców (wg kolejności zgłoszeń):

 

Filip Żółtowski Quartet

Szymon Zawodny - saksofon altowy,

Filip Żółtowski - trąbka, moog,

Wojciech Wojda -syntezatory,

Mikołaj Stańko - perkusja

 

Know Material

Maciej Prokopowicz - puzon

Kajetan Skoneczny - wibrafon

Filip Botor - kontrabas

Kacper Kałuża – perkusja

 

Luka Mazur Quartet

Michael Jones – skrzypce, altówka

Max Kowalski – kontrabas elektryczny

Kuba Mazur – perkusja

Łukasz Mazur – fortepian

 

Product May Contain

Tymon Kosma – wibrafon

Filip Botor – kontrabas

Mateusz Borgiel – instrumenty perkusyjne

 

Finał Konkursu odbędzie się w dniu 12 czerwca 2023 r. od godz.15:oo w Sali Koncertowej Studia Nagrań Radia Katowice w Katowicach przy ul. Ligonia 29.

Przedstawicieli zakwalifikowanych do Finału zespołów prosimy o kontakt z Biurem Festiwalowym - tel. 575 177 388, e-mail: biuro@zadymka.pl.

Bielsko-Biała, 27.05.2023 r.
Protokół podpisał Dyrektor festiwalu
Jerzy Batycki

 

bottom of page