top of page
900x5000_graf_26.png

REGULAMIN

KONKURSU FESTIWALOWEGO (2022)

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Sztuka Teatr w Bielsku-Białej przy współpracy z Polskim Radiem Katowice S.A. i redakcją miesięcznika Jazz Forum.

2. Celem Konkursu jest promocja nowych projektów muzyki jazzowej.

3. Konkurs ma formułę otwartą bez limitu wieku wykonawców.

4. Przebieg Konkursu jest dwustopniowy i składa się z: eliminacji do Konkursu oraz Finału Konkursu prowadzącego do wyłonienia zdobywcy Nagrody Głównej.

5. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu następuje w terminie do dnia 8 maja 2023 r.

6. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się na podstawie: wypełnionej karty zgłoszenia do konkursu (karta-zgloszenia-do-konkursu) i materiału muzycznego w postaci zapisu trzech dowolnych utworów jazzowych o łącznym czasie nie przekraczającym 30 min.: na nośniku w formie płyty CD lub pen-drive. Organizator dopuszcza możliwość przesłania materiału muzycznego w postaci pliku dźwiękowego kanałem WeTransfer w formacie .wave lub .flac (ewentualnie w formacie .mp3 przy minimalnym próbkowaniu 320), na adres mailowy: konkurs@zadymka.pl. Zgłoszenie materiału muzycznego w takiej postaci musi zostać poprzedzone przesłaniem na powyższy adres mailowy skanu wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia zawierającej ponadto unikalne oznaczenie przesłanego plików dźwiękowych (tytuły).

7. Zgłoszenie wraz z materiałem muzycznym (na nośniku w formie płyty CD lub pendrive) należy przesłać na adres: Stowarzyszenie Sztuka Teatr, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Gazownicza 9; z dopiskiem: Bielska Zadymka Jazzowa – Konkurs; zaś w postaci pliku dźwiękowego kanałem WeTransfer – na adres mailowy: konkurs@zadymka.pl. Datą zgłoszenia jest data doręczenia przesyłki pocztowej bądź umieszczenia na serwerze Organizatora przesyłki przesłanej droga elektroniczną.

8. Obowiązuje zgodność podanego składu osobowego na karcie zgłoszenia ze składem wykonawców w zarejestrowanym materiale muzycznym.

9. Na podstawie nadesłanych w terminie zgłoszeń Komisja Kwalifikacyjna dokona wyłonienia finalistów, którzy o wyborze zostaną powiadomieni przez Organizatora do dnia 27 maja 2023 r.

10.Zakwalifikowani do finału Konkursu wykonawcy zaprezentują swoje programy w Studiu Koncertowym Polskiego Radia Katowice w dniu 11 czerwca 2022 r. Organizator zastrzega, iż każdy z finalistów winien przygotować materiał o obszerności czasowej wypełniającej płytę CD (co najmniej 45 minut). Zaprezentowane programy zostaną zarejestrowane, zaś zarejestrowany materiał zostanie przekazany finalistom z prawem do wykorzystania.

11.Zwycięzcy Finału Konkursu Organizator daje uprawnienie ostatecznej akceptacji nagranego materiału w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2023 roku. Akceptacja materiału wymaga przesłania oświadczenia mailem na adres: ciaston@radio.katowice.pl. Uchybienie powyższemu terminowi uprawniać będzie Organizatora do przystąpienia do produkcji nagrania obejmującego wcześniej zarejestrowany materiał.

12.Organizator gwarantuje uczestnikom koncertów finałowych zakwaterowanie i wyżywienie, bez zwrotu kosztów podróży; a także obsługę techniczną i akustyczną. 13.Występy finałowe oceniać będzie specjalnie powołane Jury, które z grona finalistów wyłoni laureata Nagrody Głównej.

14.Nagrodą Główną w Konkursie jest: – nagroda artystyczna Stowarzyszenia Sztuka Teatr – statuetka „Aniołka jazzowego 2023”; – udział w 26-ej edycji Festiwalu ORLEN Jazz Festival – Bielska Zadymka Jazzowa w 2023 r.(data do ustalenia); – nagranie materiału na płytę podczas koncertu finału Konkursu w studiu Radia Katowice; – wydanie 1500 egz. płyty z nagrania koncertu w studiu Radia Katowice; – promocja płyty w Jazz Forum i Radiu Katowice; – dystrybucja 1200 sztuk płyty za pośrednictwem Jazz Forum; – oddanie 250 sztuk płyty do dyspozycji zespołu (50 sztuk przeznaczone zostanie na promocję Festiwalu).

15.Organizator dopuszcza możliwość przyznania nagród dodatkowych ufundowanych przez sponsorów Festiwalu.

16.Występy finalistów oraz laureata Nagrody Głównej w ramach Festiwalu i rejestrowanego koncertu w Radiu Katowice odbywają się na zasadach nieodpłatnych.

 

Ostateczna interpretacja przepisów Regulaminu należy do Organizatora Konkursu, a osobą upoważnioną do składania oświadczeń woli w zakresie interpretacji Regulaminu i rozstrzygania zgłoszonych pisemnie kwestii spornych mogących wyniknąć w trakcie przebiegu Konkursu jest: Jerzy Batycki – Prezes Stowarzyszenia Sztuka Teatr i Dyrektor Naczelny i Artystyczny Festiwalu (batycki@zadymka.pl).

bottom of page