top of page

Acerca de

EJB 2023 - 14. sobota / Bielsko-Biała
Cmentarz Żydowski

ORKIESTRA KLEZMERSKA TEATRU SEJNEŃSKIEGO prowadzona jest Fundację i Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach. Obie te instytucje w swojej pracy edukacyjnej i artystycznej odwołują się do wielokulturowego dziedzictwa Europy Środkowowschodniej. Powstała w 1999 roku na potrzeby inscenizacji spektaklu „Dybuk” istnieje do dziś, a przez jej skład przewinęło się kilkudziesięciu znakomitych muzyków. Z Orkiestrą, w ramach cyklu Tratwa Muzykantów współpracowali nowojorscy odnowiciele żydowskiej tradycji muzycznej - David Krakauer, Paul Brody czy Michael Alpert. W grze zespołu słychać ich wielki wpływ, ale przede wszystkim czuje się fantastyczną energię i witalność.

PROGRAM DLA POSIADACZY BILETÓW NA -  EJB 2023 - 14. sobota / Bielsko-Biała

 

19.00 – 20.30 / Dom Ceremonii na Cmentarzu Żydowskim w Bielsku-Białej
Koncert 3 – Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego

bottom of page