top of page

po 24. 2.

|

Klimatický klub

SÚŤAŽ 2020

Súťaž organizuje Art Theatre Association v Bielsko-Biała v spolupráci s poľským Rádiom Katowice SA a redakciou mesačníka Jazz Forum.

Registrácia je uzavretá
Pozrite si ďalšie udalosti
SÚŤAŽ 2020
SÚŤAŽ 2020

Time & Location

24. 2. 2020, 19:00

Klimatický klub, Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała, Poľsko

Opis wydażenia

 

 1. Cieľom súťaže je propagovať nové projekty jazzovej hudby.
 2. Súťaž má otvorený vzorec bez vekového obmedzenia pre účinkujúcich.
 3. Priebeh Súťaže je dvojstupňový a pozostáva z: vypadnutia do Súťaže a finále Súťaže vedúceho k výberu výhercu hlavnej ceny.
 4. Prijímanie prihlášok do Súťaže prebieha do 24. januára 2020.
 5. Prihláška do súťaže je založená na: vyplnenej prihláške do súťaže (súťaž-vstup-karta) a hudobný materiál vo forme nahrávky ľubovoľných troch džezových skladieb s celkovým časom nepresahujúcim 30 minút na nosič vo forme CD. Prihlášku a notový materiál zašlite na adresu: Stowarzyszenie Sztuka Teatr, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 5/204; s poznámkou: Bielska Zadymka Jazzowa - Súťaž. Dátum oznámenia je dátumom doručenia zásielky. Zloženie zoznamu interpretov v prihlásenom hudobnom materiáli je povinné.
 6. Kvalifikačná komisia na základe včas zaslaných prihlášok vyberie finalistov, ktorých bude organizátor informovať do 10.2.2020.
 7. Účinkujúci, ktorí sa kvalifikovali do finále Súťaže, predstavia svoje programy 24. februára 2020 v Bielsko-Bialej.
 8. Organizátor garantuje účastníkom záverečných koncertov ubytovanie a stravu bez náhrady cestovných nákladov; ako aj technický a akustický servis.
 9. Finálové výkony bude hodnotiť špeciálne vymenovaná porota, ktorá spomedzi finalistov vyberie víťaza Veľkej ceny.
 10. Hlavnou cenou v Súťaži je: - umelecká cena združenia Sztuka Teatr - soška „Jazz Angel 2020“; - účasť na 22. ročníku LOTOS Jazz Festivalu - Bielska Zadymka Jazzowa 25.2.2020; - nahrávanie materiálu na album počas koncertu v štúdiu Rádia Katowice; - vydanie 1500 kópií albumu zo záznamu koncertu v štúdiu Rádia Katowice; - propagácia albumu v Jazz Forum a Radio Katowice; - distribúcia 1 200 kópií albumu prostredníctvom Jazzového fóra; - dať kapele k dispozícii 250 kusov albumu (50 kusov bude použitých na propagáciu festivalu).
 11. Organizátor umožňuje udelenie ďalších cien financovaných sponzormi festivalu.
 12. Vystúpenia finalistov a víťaza Hlavnej ceny v rámci Festivalu a nahratého koncertu v Rádiu Katowice sú bezplatné.
 13. Za konečný výklad Pravidiel je zodpovedný Organizátor Súťaže a osoby oprávnené robiť vyhlásenia vôle týkajúce sa výkladu Pravidiel a urovnávať spory podané písomne, ktoré môžu vzniknúť v priebehu Súťaže, sú: _8df6fbcc-43d3- 3d99-a511-2eb009ed8a2d_Jerzy Batycki  - prezident Asociácie umeleckého divadla a riaditeľ festivalu (batycki@zadymka.pl) and Andrzej M. Herman  - člen Programovej rady festivalu (lawjazz@zadymka.pl).

__________________________________________________________________

Doterajší laureáti Hlavnej ceny súťaže:Blue Mind Quartet – 2002; Trio Raminiak-Garbowski-Gradziuk - 2003; Nadčasový - 2004; Trio Kaczmarczyk-Barański-Dobrowolski - 2005; Tomaszewski-Święs-Dobrowolski - 2006; Maciej Obara Trio - 2007; Michał Wierba Quintet - 2008; Witold Janiak Mainstreet Quartet - 2009 Outbreak Quartet - 2010 Wojciech Myrczek - 2010 Atom String Quartet - 2011 Interplay Jazz Duo - 2012 Lichtański Sound Lab - 2013 Bartosz Dworak Quartet - 2013 Kvarteto Bartosz Dworak - 2010 Quinzzdob9 - 2010 Quinzzdob14 -20 st. Exploration Quartet – 2018 Andrzej Kowalski Quartet – 2019

Udostępnij

bottom of page