top of page
Plakat samo tło 2.jpg

AKREDITACE

Žádosti o akreditaci a fotoakreditaci zasílejte e-mailem na následující adresu:  biuro@zadymka.pl . V názvu e-mailu prosím uveďte: akreditace.

Přihláška by měla obsahovat jméno, příjmení, funkci a název zastupované redakce. Podmínkou získání akreditace je prohlášení novináře o účelném použití materiálů v publikacích souvisejících s mediální službou Festivalu. Podmínkou získání fotoakreditace je však prokázání trvalé spolupráce s delegující redakcí nebo doložených uměleckých počinů a předání pořízených fotografií do archivu festivalu.

Všechny osoby akreditované pořadateli se zavazují dodržovat veškeré pokyny, které budou k dispozici v kanceláři festivalu a respektovat případné zákazy či omezení pořizování pořizování zvukových, zvukových nebo obrazových záznamů koncertů a případná omezení v kontaktu s účinkujícími, o kterých budou pořadatelé informovat. informováni před a během festivalu. Rovněž je stanoveno, že – s ohledem na přísné podmínky v tomto ohledu obsažené ve smlouvách s dodavateli a jejich zastupujícími agenturami – může porušení výše uvedených omezení a zákazů vést k odpovědnosti za škody.Předpisy pro fotoakreditaci.

Pořadatelé si vyhrazují právo nepřijmout žádosti o akreditaci / fotoakreditaci bez udání důvodů.

bottom of page