top of page
900x5000_graf_2.png

GDPR

UMĚLECKÉ DIVADLO Sdružení se sídlem v Bielsko-Biała a adresou: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 5), zapsaná u Okresního soudu v Bielsko-Biała, 8. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku, pod číslem KRS 0000172223, REGON: 070743040, NIP: 547-14-71-931 [dále: SST], která je Pořadatelem festivalu LOTOS JAZZ FESTIVAL Bielska Zadymka Jazzowa [dále: as  Festiwal] a správcem webu

Web:  www.zadymka.pl  and https://web.facebook.com/zadymka/ – si Vás dovoluje informovat o přijetí konsolidovaného znění Zásad ochrany osobních údajů, které komplexně upravují pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektů osobních údajů dle ust. obecné nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 r. (dále jen: GDPR).

Z těchto důvodů použití nejvyšších standardů ochrany údajů a plnění povinnosti vyplývající z čl. 14 sec. 1 a sec. 2 GDPR bychom Vás rádi informovali o následujícím:

1.      _cc781905-5cde-3194-adresa Bielsko-Tvoje osobní údaje Sdružení Bielsko_3194-Bielsko je správce TAB3b-136d the T-bb3b-136d the TBB3B -Biala, ul. Mostowa 5), zapsaná u Okresního soudu v Bielsko-Biała, 8. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku, pod číslem KRS 0000172223, REGON: 070743040, NIP: 547-14-71-931 (dále jen správce) ._ cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_Kontakt s administrátorem je možný prostřednictvím klasické pošty na následující adresu: Stowarzyszenie SZTUKA TEATR, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 5 nebo e-mailem na následující adresu:  biuroofestiwalowe@zadymka.pl

2.   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5 budou vaše osobní údaje zpracovány výhradně pro účely výhradníhohttp://zadymka.pl/208-2/), včetně těch, které souvisejí s pořádáním koncertů v rámci Festivalu i mimo něj. Činnostmi souvisejícími s pořádáním koncertů v rámci festivalu i mimo něj rozumíme zpracování údajů pro následující účely na základě následujících právních základů:

a. pokud jde o umístění vašich údajů na webové stránce www.zadymka.pl,  https://web.facebook.com/zadymka/  jejich zveřejnění, aktualizaci, odstranění z webu (čl. 6 odst. 1 písm. f) a bod 47 preambule GDPR) – oprávněný zájem správce a oprávněný zájem třetí strany ;

b.cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-3194-bb3b-1386adbad_cf neustále zlepšovat činnost v oblasti statistiky v plném rozsahu v oblasti implementace a činnosti v oblasti statistiky v plném rozsahu a činnosti v oblasti statistik statutu SST   (čl. 6 odst. 1 písm. f) a bod odůvodnění 47 GDPR) - oprávněný zájem sledovaný správcem a oprávněný zájem sledovaný třetí osobou;

c.   ve smyslu zajištění kontaktu s vámi v záležitostech souvisejících s umístěním vašich osobních údajů do zdrojů pro rezervaci vstupenek a nákup vstupenek/vstupenek nebo osobních pozvánek, na koncerty pořádané SST - čl. 6 sec. 1 lit. b GDPR - oprávněný zájem sledovaný správcem a oprávněný zájem sledovaný třetí osobou;

e.   _cc781905-5cde-3194-vlastní služby pro profilování v oblasti přímého marketingu GDPR, včetně přímých marketingových služeb pro správce profilů v oblasti GDPR tof5-136dart.bb3b-136dart. oprávněný zájem sledovaný Správcem);

f.   _cc781905-5cde-3194-bb3b-3194-bb3b-136bad5c splnění možného principu reklamace nebo požadavků na účet86d5c 5 sec. 2 GDPR (podle čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR, kdy oprávněným zájmem Správce je možnost reagovat na stížnost nebo žádost.

4.      _cc781905-5cde-3194-Body budou zpracovány také pro účely, pro které bude správce af586dbad zpracován, a to pro následující účely. na základě těchto právních základů:

a.      _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5c za poskytování služeb za podmínek 581905-bb3b-136dbad5c. 6 sec. 1 lit. b GDPR (plnění smlouvy);

b.cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-3194-bb3b-136badsu rozsah pohledávek včetně rozsahu pohledávek 6 sec. 1 lit. f GDPR (oprávněný zájem sledovaný Správcem);

c.   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136dbadslužby vedení účetnictví a vedení účetnictví art.5c 6 sec. 1 lit. c GDPR v souvislosti s žert. 74 sekund 2 zákona o účetnictví ze dne 29. září 1994 [č zákonů roku 2017, bod 1089] (splnění zákonné povinnosti správce).

5.   _cc781905-5cde-3194-příjemce mohou být osobní údaje přeneseny do následujících kategorií nebo příjemců bb3b-136d5
a.   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136badc poskytovatelé služeb pro vymáhání práva a poskytovatelé právních služeb podporujících právní poradce a poskytovatele právních poradců zejména soudní spory v oblasti vymáhání práva;
b.cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_  _cc781905-5cde-3194-5cde-3194-bb3b-136bad5c správce za zpracování osobních údajů správce jménem bb3b-1366bad_gf.
c.      _cc781905-5cde-3194-5cde-3194-bb3b-136bad5c.

6.      _cc781905-5cde-3194-li tento veřejný kontakt shromážděny osobní údaje a další údaje jsou zveřejněny ve vašem osobním kontaktu na bb3b-136bad5 pouzdro – zpřístupněno na vašem webu.

potřebné.

a.         _cc781905-5cde-3194-5cde-3194-bb3b-3194-bb3b-136bad5 souvisejících koncertů pro období koncertu pro Statutární období_související SSTc festival, www.zadymka.pl,  https://web.facebook.com/zadymka/ ,   nejpozději po dobu 3 let od zpracování vašich osobních údajů _cc781905-5cde-6 poskytnutí15945cde-6 osobní data;

c.      _cc781905-5cde-3194-bb3b-136dbad5c;

d.      _cc781905-5cde-3194-vztah bbc-3194-bb3b-136bad vedení účetnictví po dobu bbc-136bad5 -136bad5cf58d_

e.   _cc781905-5cde-3194-bb3c the case for you data of the trvání zpracování / vznesete námitku proti zpracování pro tyto účely;

- v každém z výše uvedených případů lze po nezbytné době zpracování  data zpracovávat pouze za účelem zajištění vymáhání nároků.

8.      _cc781905-5cde-3194-vyše, zajištění všech osobních údajů a jejich přenos pouze v případě, že je to správce, je nutné přenést mimo Ef58dbad5 ochrana:  
a.      _cc781905-5cde-3194-Evropské rozhodnutí o zpracování osobních údajů ve spolupráci subjektů s 3bbb3b-136dco 136bad5cf58d_

b.cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-evropská norma provize 5de-136bad3b 5de-136dap5c
c.   _cc781905-5cde-3194-5cde-3194-bb3b-136dabadpc schválený kompetentním orgánem závazného dozoru;
d.   _cc781905-5cde-3194-bb3b-3194-ccf58d_  _cc781905-5cde-3194-přenos dat z USA do 7d USA do 7.přenosu dat z USA do 7.5. Program Privacy Shield, schválený prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 o přiměřenosti ochrany poskytované štítem EU-US Privacy Shield (seznam subjektů z USA účastnících se tohoto programu je k dispozici na adrese:  https://www.privacyshield.gov/list). Správce bude případně informovat o záměru předat osobní údaje mimo EHP ve fázi jejich shromažďování. Na vaši žádost správce poskytne kopii údajů, které budou přeneseny mimo EHP.

9.      _cc781905-5cde-3194-5cde-3194-osobní údaje náboženského původu, neodhalené kategorie osob náboženského původu i5. členské a genetické údaje, biometrické údaje k jednoznačné identifikaci fyzické osoby nebo údaje týkající se zdraví, sexuality nebo sexuální orientace.

10.   _cc781905-5cde-3194-li váš souhlas zpracovávali jste na základě osobních údajůbad aniž by byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním . 

11.   _cc781905-5cde-3194-3194-bb5cf53dbad právo je vyžádat nebo je mít právo na přístup k vašim osobním údajům omezit námitku proti zpracování, jakož i   právo na přenos údajů.

12.   _cc781905-5cde-3194-bb5c-136bad máte také právo na stížnost na ochranu osobních údajů Úřadu pro ochranu údajů af536 porušuje GDPR.

Podrobné informace o standardech ochrany osobních údajů používaných Správcem jsou k dispozici na adrese Zásady ochrany osobních údajů.

bottom of page