top of page
Plakat samo tło.jpg

STATUT

1. Soutěž pořádá Asociace uměleckého divadla v Bielsku-Biała ve spolupráci s polským Rádiem Katowice SA a redakcí měsíčníku Jazz Forum.

2. Cílem soutěže je propagace nových projektů jazzové hudby.

3. Soutěž má otevřenou formu bez věkového omezení účinkujících.

4. Průběh Soutěže je dvoufázový a skládá se z: vyřazení do Soutěže a Finále Soutěže vedoucí k výběru vítěze Velké ceny.

5. Termín pro příjem přihlášek do Soutěže je 20. května 2022.

6. Přihláška do soutěže se provádí na základě: vyplněné přihlášky do soutěže (soutěžní-vstupní-karta) a hudební materiál v podobě nahrání libovolných tří jazzových písní v celkové délce nepřesahující 30 minut: na nosič ve formě CD nebo pero. Pořadatel umožňuje zasílání hudebního materiálu ve formě zvukového souboru prostřednictvím kanálu WeTransfer ve formátu .wave nebo .flac (nebo ve formátu .mp3 s minimálním vzorkováním 320) na e-mailovou adresu: kontakt@zadymka.pl. Odeslání hudebního materiálu v této podobě musí předcházet odeslání vyplněné a podepsané přihlášky na výše uvedenou e-mailovou adresu skenu, jejíž součástí je i unikátní označení zasílaných zvukových souborů (titulek).

7. Přihlášku spolu s hudebním materiálem (na CD nebo pendrive) zašlete na adresu: Stowarzyszenie Sztuka Teatr, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 5; s poznámkou: Bielska Zadymka Jazzowa - Soutěž; a ve formě zvukového souboru prostřednictvím kanálu WeTransfer - na e-mailovou adresu: kontakt@zadymka.pl. Datum oznámení je datum doručení poštou nebo datum umístění e-mailu odeslaného na server Pořadatele.

8. Sestavení seznamu účinkujících v přihlášeném hudebním materiálu je povinné.

9. Na základě včas zaslaných přihlášek vybere Kvalifikační komise finalisty, kteří budou o výběru informováni pořadatelem do 5. června 2022.

10. Účinkující kvalifikovaní do finále Soutěže představí své pořady v Koncertním studiu Polského rozhlasu Katowice dne 20. června 2022. Pořadatel stanoví, že každý z finalistů by si měl připravit materiál s časem potřebným k naplnění CD (na adrese alespoň 45 minut). Prezentované pořady budou zaregistrovány a natočený materiál bude předán finalistům s právem užití. 11. Vítězům Finále Soutěže dává Pořadatel právo na konečné schválení natočeného materiálu do 10. července 2022. Přijetí materiálu vyžaduje zaslání prohlášení e-mailem na následující adresu: cookie@radio.katowice.pl. Nedodržení výše uvedeného termínu opravňuje pořadatele k zahájení výroby nahrávky pokrývající dříve natočený materiál.

12. Pořadatel garantuje účastníkům závěrečných koncertů ubytování a stravování bez náhrady cestovních nákladů; i technický a akustický servis. 13. Finálová vystoupení bude hodnotit speciálně jmenovaná porota, která z finalistů vybere vítěze Velké ceny.

14. Hlavní cenou v Soutěži je: - umělecká cena spolku Sztuka Teatr - soška "Jazz Angel 2022"; - účast na 25. ročníku LOTOS Jazz Festivalu - Bielska Zadymka Jazzowa v roce 2023 (datum bude upřesněno); - nahrávání materiálu na album během závěrečného koncertu Soutěže ve studiu Radia Katowice; - vydání 1500 kopií alba ze záznamu koncertu ve studiu Radia Katowice; - propagace alba na Jazz Forum a Radio Katowice; - distribuce 1200 kopií alba prostřednictvím Jazzového fóra; - poskytnutí 250 kusů alba k dispozici kapele (50 kusů bude použito na propagaci festivalu).

15. Pořadatel umožňuje udělit další ceny financované sponzory festivalu.

16. Vystoupení finalistů a vítěze Hlavní ceny v rámci Festivalu a nahraného koncertu v Radiu Katowice jsou zdarma. Za konečný výklad Pravidel je odpovědný Organizátor Soutěže a osoby oprávněné předkládat prohlášení o vůli týkající se výkladu Pravidel a urovnávat písemně podané spory, které mohou vzniknout v průběhu Soutěže, jsou: Jerzy Batycki - President of the Art Divadelní asociace a ředitel festivalu (batycki@zadymka.pl ) a Andrzej M. Herman - člen Programové rady festivalu (lawjazz@zadymka.pl).

PROTOKOL
z průběhu první fáze Soutěže
"Jazzový festival LOTOS 24. ročníku Bielska Zadymka Jazzowa"

Do 20. května bylo organizátorům podáno 18 přihlášek, jak ukládá řád.

Z přihlášek podaných do uzávěrky kvalifikační komise ve složení: Michał Urbaniak - předseda,  Grzegorz Zmuda (Radio Katowice) a Andrzej Herman (Stowarzyszenie Sztuka Teatr), kteří budou vybírat finalisty vyrozuměn Pořadatelem o výběru Pořadatelem dne 5.6.2022

Účinkující kvalifikovaní do finále Soutěže představí své pořady v Koncertním studiu Polského rozhlasu Katowice dne 20. června 2022. Pořadatel stanoví, že každý z finalistů by měl připravit materiál s časem potřebným k naplnění CD (minimálně 45 minut). Prezentované pořady budou zaregistrovány a natočený materiál bude předán finalistům s právem užití.

Vítěz Velké ceny bude mít Studio k dispozici na přesčas 21. června 2022.

Přihlášky přijaté do další fáze soutěže (abecedně):

  1. Modrá trhlina
  2. Brzeziński Quartet
  3. EmilyFamily
  4. Horntet
  5. Jopek / Klemensiewicz
  6. Kasia Osterczy Sextet
  7. Kosmonauti
  8. Prostor
  9. Marimbazzi
10. Nikodem Kluczyński Trio
11. Číslo 5
12. Superminimalismus
13. Tomasz Podubiński Sextet
14. Dvojité majonézy
15. Umun Trio
16. Unleashed Cooperation

17. Vankumatu Trio
18. Země

 

FINÁLE SOUTĚŽE

Podle pravidel, po vyslechnutí nahrávek 18 týmů přijatých do první fáze soutěže, kvalifikační komise ve složení: Michał Urbaniak (předseda), Andrzej M. Herman a Grzegorz Zmuda rozhodla kvalifikovat tři týmy do finále (abecedně objednat):

-Brzezińského kvarteto

-Horntet

-Uvolněná spolupráce

Finále se uskuteční 20. června v koncertním sále Polského rozhlasu v Katovicích.

PROTOKÓŁ

z przebiegu pierwszego etapu Konkursu

„Orlen Jazz Festiwal XXV Bielskiej Zadymki Jazzowej”

W wymaganym Regulaminem terminie do 8 maja do organizatorów nadeszło 27 zgłoszeń. Spośród nadesłanych w terminie zgłoszeń Komisja Kwalifikacyjna w składzie: prof. Andrzej Zubek – przewodniczący, Grzegorz Zmuda (Radio Katowice), Marta Kula (Radio 357) i Andrzej Kucybała (Stowarzyszenie Sztuka Teatr), dokona wyłonienia finalistów, którzy o wyborze zostaną powiadomieni przez Organizatora do dnia 27 maja 2023 r.​ Zakwalifikowani do finału Konkursu wykonawcy zaprezentują swoje programy w Studiu Koncertowym Polskiego Radia Katowice w dniu 12 czerwca 2023 r. Organizator zastrzega, iż każdy z finalistów winien przygotować materiał o obszerności czasowej wypełniającej płytę CD (co najmniej 45 minut). Zaprezentowane programy zostaną zarejestrowane, zaś zarejestrowany materiał zostanie przekazany finalistom z prawem do wykorzystania. Laureat Nagrody Głównej będzie miał do dyspozycji Studio na dogrywki w dniu 13 czerwca 2023 roku.


Zgłoszenia przyjęte do następnego etapu Konkursu
(alfabetycznie):
1. ABSTRACT HARMONY SOUNDS
2. AZZTRONAUCI
3. BĄKOWSKA-ZHUROVA DUO
4. DANEK PANEK MAŃKOWSKI
5. DANEK PANEK MAŃKOWSKIRTET
6. HANIA DEREJ QUINTET
7. HANIA DEREJ QUINTET
8. JARECKIJAZZ OCTET
9. JOPEK KLEMENSIEWICZ
10. KAROLINA BŁACHNIA QUARTET
11. KNOW MATERIAL
12. KORNEL BYZIA TRIO
13. KOSMOS
14. LEWCZUK JAZZ SESSION
15. LUKA MAZUR QUARTET
16. MARTA RUBIK QUINTET
17. MICHAŁ AFTYKA QUINTET
18. MIKOŁAJ KANIEWSKI TRIO
19. OLA PRZEWOŹNIAK QUINTET
20. OSTANIEC
21. PAWEŁ KRAWIEC QUARTET
22. PIOTR ANDRZEJEWSKI TRIO
23. PRODUCT MAY CONTAIN
24. SLAWIA DIXIELAND BAND
25. SOFIIA MATVIIV SEXTET
26. STORK AND THE ANCYMONS
27. ŻÓŁTOWSKI SEKSTET


Bielsko-Biała, 15.05.2023 r.
Protokół podpisał Dyrektor festiwalu
Jerzy Batycki

PROTOKÓŁ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

PIERWSZEDO ETAPU KONKURSU

ORLEN JAZZ FESTIWAL 25. BIELSKA ZADYMKA JAZZOWA

z dnia 27 maja 2023 r.

 

Komisja kwalifikacyjna Konkursu w składzie :

1. prof. Andrzej Zubek – przewodniczący

2. Grzegorz Zmuda (Radio Katowice)

3. Marta Kula (Radio 357)

4. Andrzej Kucybała (Stowarzyszenie Sztuka Teatr)

- po przesłuchaniu nadesłanych w regulaminowym terminie dwudziestu siedmiu materiałów muzycznych postanowiła :

zakwalifikować do Finału Konkursu następujących wykonawców (wg kolejności zgłoszeń):

 

Filip Żółtowski Quartet

Szymon Zawodny - saksofon altowy,

Filip Żółtowski - trąbka, moog,

Wojciech Wojda -syntezatory,

Mikołaj Stańko - perkusja

 

Know Material

Maciej Prokopowicz - puzon

Kajetan Skoneczny - wibrafon

Filip Botor - kontrabas

Kacper Kałuża – perkusja

 

Luka Mazur Quartet

Michael Jones – skrzypce, altówka

Max Kowalski – kontrabas elektryczny

Kuba Mazur – perkusja

Łukasz Mazur – fortepian

 

Product May Contain

Tymon Kosma – wibrafon

Filip Botor – kontrabas

Mateusz Borgiel – instrumenty perkusyjne

 

Finał Konkursu odbędzie się w dniu 12 czerwca 2023 r. od godz.15:oo w Sali Koncertowej Studia Nagrań Radia Katowice w Katowicach przy ul. Ligonia 29.

Przedstawicieli zakwalifikowanych do Finału zespołów prosimy o kontakt z Biurem Festiwalowym - tel. 575 177 388, e-mail: biuro@zadymka.pl.

Bielsko-Biała, 27.05.2023 r.
Protokół podpisał Dyrektor festiwalu
Jerzy Batycki

 

bottom of page