1_edited.jpg

FESTIWAL

Zadymka Open Air
- nowy termin i w nowa formuła

   Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy sytuacji związanej z pandemią, postanowiliśmy tegoroczny festiwal zorganizować w nowym terminie i w nowej formule. Zmiany te dają nam relatywnie największe możliwości przystosowania przebiegu imprezy do zmieniających się warunków i przepisów sanitarnych. 
Pod względem organizacyjnym całkowitą nowością planowanej imprezy będą miejsca i sposoby jej prezentacji. Nowa, wymuszona warunkami pandemii formuła festiwalu zakłada wyjście z zamkniętych pomieszczeń sal koncertowych i klubów na świeże powietrze. Tegoroczna Zadymka ma być zrealizowana w formie „open-air”, co powinno podnieść bezpieczeństwo jej uczestników.
Główna, festiwalowa scena ulokowana będzie w ekskluzywnym namiocie na terenach wystawowych ZiAD, tam także zlokalizowane będzie wygrodzone „miasteczko festiwalowe” z zapleczem gastronomicznym i sanitarnym. Duża powierzchnia namiotu, 2 tysiące metrów kwadratowych, dostosowana będzie do przyjęcia na siedząco około 1800 widzów. Równocześnie, przy ograniczeniach 50% zajętości widowni pomieści 900 osób. 
Otwartą, festiwalową areną będzie scena usytuowana na bielskim Rynku. Tam, na placu otoczonym ogródkami, wytyczona zostanie strefa dla gości festiwalu dostosowana  do obowiązujących przepisów sanitarnych. Wstęp na jej teren będzie ograniczony  zaproszeniami i ściśle limitowany aktualnymi przepisami. Podobnie funkcjonować będzie Festiwalowa Scena Promocji na pl. Bolka i Lolka przed Galerią SFERA.
Nową atrakcją Zadymki będzie „Noc Świętojańska na Szyndzielni”. Korzystając z letniej pory roku, koncerty wyprowadzone zostaną ze schroniska na zewnątrz. Przed ustawioną na stoku Szyndzielni sceną, wygrodzona zostanie także specjalna strefa przeznaczona dla posiadaczy biletów na tę imprezę. Przewidywana liczba widzów nie powinna przekroczyć 1000 osób. Miejsce to zostanie również dostosowane do aktualnych przepisów regulujących przeprowadzenie tego typu imprezy. Liczba uczestników przebywających w strefie limitowana będzie ściśle ilością sprzedanych biletów. Osoby te będą miały zagwarantowany wjazd i zjazd kolejką gondolową o określonej godzinie. 

Zupełną nowością ma być „Parada Nowoorleańska”, czyli zorganizowany przemarsz orkiestr i zespołów muzycznych na trasie Ratusz – Rondo Bielskiego Jazzu – Rynek. 

Podsumowując, tegoroczna Zadymka odbywać się będzie w plenerze i zakłada większą niż w latach ubiegłych obecność w przestrzeni miejskiej. Ma stać się muzycznym świętem w Bielsku-Białej - mieście, które szczyci się opinią ważnego ośrodka jazzowego. Biletowane występy światowych gwiazd oraz otwarte, ogólnodostępne koncerty i imprezy towarzyszące będą wzbogaceniem oferty kulturalnej dla mieszkańców i mamy nadzieję, dodatkową atrakcją turystyczną naszego miasta.

UWAGA! PRZEBIEG FESTIWALOWYCH WYDARZEŃ MOŻE ULEC ZMIANIE
I DOSTOSOWYWANY BĘDZIE DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH.

Zadymka to festiwal organizowany przez środowisko artystyczne skupione wokół Stowarzyszenia Sztuka Teatr. W organizację imprezy zaangażowani są bielscy aktorzy, muzycy, plastycy, fotograficy, dziennikarze przy wsparciu lokalnego samorządu, sponsorów i partnerów festiwalu. Dyrektorem festiwalu jest aktor, reżyser Jerzy Batycki.

W pracach Komitetu Organizacyjnego Zadymki udział biorą wybitne postaci polskiego jazzu – Jan Ptaszyn Wróblewski, muzyk, kompozytor i dziennikarz muzyczny, Paweł Brodowski, redaktor naczelny „Jazz Forum” czy ostatnio profesor ASP w Katowicach, znawca i fan jazzu - Marian Oslislo. 

Od osiemnastu lat Zadymka zyskała stałego, głównego sponsora – koncern paliwowy Grupę LOTOS S.A. co spowodowało dynamiczny rozwój imprezy i zaowocowało zmianą nazwy na: LOTOS Jazz Festival – Bielska Zadymka Jazzowa.

I